Chém gió đỡ buồn: iFi Supernova/Nova, nghe đĩa vinyl với tai nghe Cafe Laos Peaberry, hỏi đáp

47:31772 lượt xem