Chém gió: trên tay, nghe thử Campfire Bonneville, bóng đèn điện tử 12AU7, 12AX7, E88CC/6DJ8

2:7:201.454 lượt xem